Soraa, Oulu

Soraa saadaan suoraan luonnosta.

Soran raekoko on 2–20 mm, toisissa luokituksissa 60 mm asti.

Sora on hyvin vettäläpäisevä maalaji, koska hienot ainekset ovat huuhtoutuneet pois.

Soran käyttökohteet

Soraa käytetään pääsääntöisesti teiden pintamateriaalina – Sitä on helppo siirtää joka vaikuttaa sen käyttöön myös muussa rakentamisessa.

Rakennustöissä käytetään eri kohteissa erilaista soraa tai mursketta. Sora lisää kantavuutta ja auttaa ohjaamaan veden oikeisiin paikkoihin. Soran raekoko vaikuttaa siihen, miten kosteus etenee sorakerroksessa ylöspäin.

Soran muita nimityksiä:  harjusora,  rantasora, moro, rompooli.

Muut maa-ainekset